top of page
Zahrada Mozaika.png

KOMUNITNÍ ZAHRADA MOZAIKA

Pomoc od Srdce,z.s.

Podílejte se na komunitní zahradě

Každá pomoc se počítá

Pomoc od Srdce,z.s.

Zahrada Mozaika, Pražská 241, Řevnice

25230

email: pomocodsrdce@gmail.com

Garden Community

POMOC OD SRDCE, Z.S.

bottom of page